อุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์ พร้อมชุดอุปกรณ์เคลื่อนไหวอุ้งเชิงกราน

อุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์ พร้อมชุดอุปกรณ์เคลื่อนไหวอุ้งเชิงกราน

เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด

       เป็นหุ่นยนต์ใหม่ล่าสุด ที่ทางโรงพยาบาลศิริราช ใช้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกการเดินให้กับ ผู้ป่วยที่มีอาการบกพร่องในการเดิน เพื่อปรับปรุงการทำงานของการเคลื่อนไหวของร่างกายของผู้ป่วย ให้กลับมาเป็นปกติในระยะเวลาน้อยที่สุด โดยอาศัยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง    มีโปรแกรมที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย

เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการฝึกเดินบน Treadmill โดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุง มีขาของหุ่นยนต์ที่ประกอบไปด้วยข้อสะโพก ข้อเข้า สามารถยึดติดกับขาของผู้ป่วยเพื่อจำลองการเดินในท่าปกติ ด้วยระดับความปลอดภัยสูงสุดที่ป้องกันการบาดเจ็บของผู้ป่วยในขณะฝึกเดิน ลดความเสี่ยงของการหกล้มที่สัมพันธ์กับความไม่มั่นคงและความไม่ปลอดภัยของรูปแบบการเดินเพื่อเพิ่มอิสระ อีกทั้งยังสามารถเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ผู้ป่วย การวินิจฉัยโรคและผลของการบำบัด และยังทำการวัดความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งก่อนและหลังการฝึก นอกจากนี้ชุดอุปกรณ์เคลื่อนไหวอุ้งเชิงกรานที่สามารถเคลื่อนไหวในแนวซ้ายและขวา (Lateral Translation) ยังสามารถเคลื่อนไหวในลักษณะหมุนรอบแกน (Transverse rotation) ได้ มีอุปกรณ์จัดแนวขาที่สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกได้ในแนวกางและหุบข้อสะโพก (Hip Abduction-Adduction) อีกด้วย

โดยอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์ พร้อมชุดอุปกรณ์เคลื่อนไหวอุ้งเชิงกราน ตั้งอยู่ ณ ห้องรักษาทางกายภาพบำบัดระบบประสาท ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

 

ใส่ความเห็น