หน้าแรก

Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
บริการรถพยาบาลเคลื่อนที่
รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโรงพยาบาลศิริราช
(Siriraj mobile stroke unit)
หากมีอาการหน้าเบี้ยว อ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด
ภายใน 4 ชม.โทร 1669
ทันทีเพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการรถ
Mobile Stroke unit จากรพ.ศิริราชได้
previous arrow
next arrow
Slider
Copyright © 2019. All rights reserved.