ติดต่อเราได้ที่

โรงพยาบาลศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 11 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อีเมล siriraj.strokecenter@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 02-414-1010