ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช”

ใส่ความเห็น