ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช”

Copyright © 2017. All rights reserved.