ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช”

Copyright © 2019. All rights reserved.