“ศิริราชชวนคนไทย ใส่ใจสุขภาพสมอง”

🇹🇭
🚩 ขอให้พวกเราชาวศิริราช ร่วมแสดงพลังเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเป็นต้นแบบการรักสุขภาพ
ด้วยการใส่เสื้อโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 พร้อมกันทั้งศิริราช วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567
.
📌 ลงทะเบียนรับเสื้อโครงการฟรี!
หรือสแกน QR Code
.
“สำหรับชาวศิริราช”
ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มีนาคม 2567
รับเสื้อได้ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567 (ช่วงงาน SiCOE)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์กิจกรรม
.
📌 ขั้นตอนลงทะเบียน รับเสื้อเพื่อร่วมกิจกรรม
1. บุคลากรศิริราชสามารถตรวจสอบ Passcode ของท่าน (1 คน/1Passcode) เพื่อลงทะเบียนรับเสื้อได้ที่ระบบ eDoc หรือ SiVwork
2. ลงทะเบียนรับเสื้อเพื่อร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ปิดลงทะเบียนเวลา 23:59 น. ผ่านเว็บไซต์ https://wrb10.thai.run/ เท่านั้น
3. บุคลากรนำบัตรประจำตัวบุคลากร (SAP ID.) ตัวจริงมารับเสื้อ WRB10 ภายในช่วงการจัดงาน SiCOE FORUM 2024 ตามวันเวลาและสถานที่ที่ท่านเลือก
‼ สำคัญมาก!!! หากไม่มีบัตร SAP ID. จะไม่มีสิทธิรับเสื้อ
4. กรณีรับแทนกัน ให้สิทธิ 1 ท่าน รับแทนได้ 5 ท่าน (รวมเป็น 6 ท่าน) โดยนำบัตรประจำตัวบุคลากร SAP ID. (บัตรจริง) ของผู้ฝากรับเสื้อมาด้วย
5. ขอความร่วมมือบุคลากรชาวศิริราชสวมเสื้อโครงการฯ แสดงพลังพร้อมกันทั้งโรงพยาบาล
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 และร่วมออกกำลังกาย ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18:00 น. ณ สนามเจริญสุขมงคลจิต
.
👕 จุดรับเสื้อเพื่อร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567 เวลา 09:00 – 16:00 น.
1) โถงชั้น 1อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา (ศิริราช)
2) ศาลาศิริราช 100 ปี (ศิริราช)
3) โถงชั้น 1 ตึกอัษฎางค์ (ศิริราช)
4) โถงชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา (ศิริราช)
5) โถงชั้น 2 ลานตัว U โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
6) ห้องประชุมทรัพยากรภิรมย์ ชั้น 4 อาคารกาญจนาบริพัฒน์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
.
💕 สำหรับประชาชนทั่วไป รอติดตามการเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
ติดตามการเปิดให้ลงทะเบียนได้ที่ Fb WRB Fighting Stroke และ Siriraj Stroke Center
.

ใส่ความเห็น