ต้อนรับ Prof. Hugh S. Markus จาก University of Cambridge, UK เยี่ยมชมศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ได้รับเกียรติจาก Prof. Hugh S. Markus,
Professor of Stroke Medicine, Stroke Research Group, Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge, UK
ในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Genetics in Stroke: The Present and Future” ในการประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 (PMAYP)
พร้อมเยี่ยมชม หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร และศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมองศิริราช (Siriraj Stroke Learning Center)

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Prof. Hugh และได้มีโอกาสนำเสนอการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ของหอผู้ป่วยฯ และศูนย์การเรียนรู้ฯ ของเราสู่ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองจากนานาชาติ
ทุกท่านสามารถติดตามช่องทางของ Prof. Hugh ได้ทาง https://twitter.com/camstroke หรือค้นหาแท็ก @CamStroke

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

2565-01-22_กิจกรรมวิชาการ Youth Prince Mahidol ต้อนรับ Prof.Hugh Markus photo by Nurulhusni Paramal

ใส่ความเห็น