บรรยากาศงาน Standardized Practice for MSU-SOS Operation in Thailand ณ โรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ภาพบรรยากาศบางส่วนของงาน Standardized Practice for MSU-SOS Operation in Thailand
ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566
ณ โรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่
.
การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop; MSU-SOS ทั้ง 5 โรงพยาบาล
ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ, โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
และโรงพยบาลคลองท่อม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลน้องใหม่ของเครือข่าย MSU-SOS เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ
ผ่านการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานจากทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราช
     

 

 

ใส่ความเห็น