ประมวลภาพงานประชุมวิชาการ The 7th Siriraj Stroke Conference

🎉เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับงานประชุมวิชาการ “The 7th Siriraj Stroke Conference”
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 – 27 มี.ค. 2566 ด้วยรูปแบบ Hybrid ทั้ง Online (ระบบ Zoom Meeting) และ Onsite ณ โรงพยาบาลศิริราช
.
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในงานประชุมทุกท่าน ทั้ง International Speakers และวิทยากรในประเทศ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านการบรรยายความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ
รวมถึงขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง Online และ Onsite ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนและทีมงานเบื้องหลังทุกท่าน ที่มีส่วนให้งานประชุมครั้งนี้ผ่านไปได้โดยราบรื่น
.
🎉อนึ่ง ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัล
ทั้งระบบ Online และ Onsite จากช่วงท้ายของงานประชุมแต่ละวัน
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ธนวัฒน์ สิทธิบัญชาการ (MD)
2. ฐานสพล จริยเศรษฐวงศ์ (MD)
3. เม่ย หวาง (MD)
4. พัชรี เกียรติเสริมสกุล (MD)
5. สุรพงษ์ ศราวุธธิกุล (MD)
6. ณัชร อินทพงษ์ (MD)
7. ศิริณาชค์ ทองเทียม (RN)
8. ปวีณา ภู่พัฒนะกูล (RN)
9. บุศยากร กองพล (RN)
10. สุภาพร หลาวทอง (RN)
11. มโนชา พร้อมมูล (PT)
12. ณัจยา เพชรา (PT)
13. อรณิช วิมลรัตน์ (PT)
ทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลไปให้ทุกท่านภายในเร็ว ๆ นี้
.
📸ขอบคุณภาพจาก สถานเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ใส่ความเห็น