เปิดให้บริการ “หอผู้ป่วย&ศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง”

เปิดให้บริการแล้ว !!! 💕

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ( Siriraj acute stroke unit )
ศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง ( Siriraj Stroke Learning Center)

ณ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

ใส่ความเห็น

Previous article