การรับรองอนุมัติจาก สพฉ ให้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางรักษาอัมพาตเคลื่อนที่

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

ได้รับการรับรองอนุมัติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ให้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางรักษาอัมพาตเคลื่อนที่

(Mobile Stroke Unit)

เป็นแห่งแรกของประเทศไทย🎊

ตามที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ได้จัดบริการทางการแพทย์

ให้การรักษาเฉพาะทางแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองด้วยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่

เพื่อลดอัตราความพิการและตายของผู้ป่วย เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทีมผู้แทนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมสำรวจ

และพิจารณาอนุมัติให้ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางรักษาอัมพาตเคลื่อนที่

(Mobile Stroke Unit) นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น