องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม พร้อมชมรถ MSU

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ. นครพนม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม บุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และมอบใบประกาศเกียรคุณแก่ผู้มีอุปการคุณให้แก่โรงพยาบาล ถุงของขวัญพระราชทานให้กับหัวหน้าการพยาบาล เพื่อนำไปมอบ แก่ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ To be number one และกิจกรรม “จิตอาสากู้ชีพ สร้างวินัย ใส่ใจสังคม” ซึ่งเกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยงานภาคท้องถิ่น และเยี่ยมชมการให้บริการของรถพยาบาลโรคหลอดเลือดเฉียบพลันเคลื่อนที่ หรือ Mobile Stoke Unit ที่ให้บริการประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ภายในรถมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบถ้วน อาทิ เครื่อง X Ray Computer นับเป็นความก้าวหน้าที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอธาตุพนม อำเภอวังยาง อำเภอเรณูนคร และอำเภอนาแก สามารถเข้าถึงการบริการได้เป็นอย่างดี

Credit Youtube channel : CrownPrince Hospital

ใส่ความเห็น