พิธีรับมอบรถ MSU เพื่อใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.นครพนม

วันนี้ (7มีค65) พิธีรับมอบรถ MSU ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม

นำทีมโดย นพ.มนู ชัยวงศ์โรจน์ ผอ.รพร.ธาตุพนม กล่าวต้อนรับ และพูดถึงภาพรวมคร่าวๆ ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ธาตุพนม รวมถึงกำหนดการเปิดให้บริการรถ MSU อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 เม.ย. 2565

ทาง รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง กล่าวภาพรวมโครงการ MSU-SOS

อีกทั้ง ผศ. ดร.พรชัย ชันยากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพกระบวนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ โครงการ MSU-SOS

และ นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์ สสจ.นครพนม กล่าวถึงภาพรวม service plan stroke ของจังหวัด และกล่าวเปิดงาน

 

ใส่ความเห็น