คณะแพทย์ฯ ศิริราช- คณะวิศวฯ มหิดล – AIS 5G ขยายผลความสำเร็จ Mobile Stroke Unit

คณะแพทย์ฯ ศิริราช- คณะวิศวฯ มหิดล – AIS 5G ขยายผลความสำเร็จ Mobile Stroke Unit

สู่พื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ดึงศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ 5G

ช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ทันท่วงที ยกระดับวงการแพทย์สู่ Medical Tech

              28 กุมภาพันธ์ 2565 : จากการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องของ AIS 5G กับ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล ในการพัฒนารถ Mobile Stroke Unit หรือ หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ ตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา ทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันดียิ่งขึ้น เปิดโอกาสคนไทยสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม เพราะปัจจัยสำคัญในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง คือ มาตรฐานเวลาที่แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที กับอาการและความรุนแรง
                ล่าสุดคณะทำงานได้ขยายผลความสำเร็จของรถ Mobile Stroke Unit ไปยังพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี, โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม ด้วยการยกระดับศักยภาพการทำงานของฟังก์ชั่นและอุปกรณ์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย 5G ทั้งคุณภาพของสัญญาณและความครอบคลุมของพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมต่อขั้นตอนการทำงานทั้งระบบ ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ถึงตอนนี้รถ Mobile Stroke Unit มีความพร้อมในการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรวมแล้ว 5 คัน ทยอยกระจายการให้บริการในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

 

ใส่ความเห็น