ข้อเปรียบเทียบระหว่างรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (MSU) และการรักษาระดับมาตรฐาน

Dr. James Grotta ,Memorial Hermann Hospital, USA

ณ การประชุม International Stroke Conference (ISC) 2021

 

ได้กล่าวสรุปข้อเปรียบเทียบระหว่างรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (MSU) และการรักษาระดับมาตรฐาน ดังนี้

 
• MSU ได้รักษาผู้ป่วยด้วย tPA มากกว่า 17% (MSU 97%, การรักษาระดับมาตรฐาน 80%)
 
• MSU ได้รักษาผู้ป่วยภายในชั่วโมงแรกหลังจากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ (ชั่วโมงทอง) มากกว่า 30% (MSU 33%, การรักษาระดับมาตรฐาน 3%)
 
• ผลการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการรักษาโดย MSU
 
• ผู้ป่วยที่รักษาโดยรถ MSU มีผลการประเมินระดับความพิการในวันที่ 90 หลังได้รับการรักษา
 
ได้คะแนนระดับ 0 และ 1 มากกว่า 10% (MSU 53%, การรักษาระดับมาตรฐาน 43%)
 
• ผลการรักษาอยู่ในระดับเท่าๆ กัน ในผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาสลายลิ่มเลือด tPA และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดทุกราย
 
• ไม่มีประเด็นเรื่องความปลอดภัยอื่นๆ ในแต่ละกลุ่ม (MSU และการรักษาระดับมาตรฐาน)
มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง 9%
และโรคหลอดเลือดสมองแตก 2%
 
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=ZMcklI9_YgU
 

#Stroke #SirirajMobileStrokeUnit #SirirajStrokeCenter #โรคหลอดเลือดสมอง #ศิริราช #Siriraj

ใส่ความเห็น

Next article