ประกาศนียบัตรงานประชุม SISC 2020

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

Siriraj Stroke Conference 2020 “Brain and Heart”

https://drive.google.com/drive/folders/1QnD31locdbVBFpZxC-Wnbp7bb5NVOCfx?usp=sharing

วิธีเปิด —> ให้ download file
file pdf ให้ click ขวา แล้ว open with google chrome
เมื่อเปิดด้วย google chrome แล้ว กด Ctrl F แล้วพิมพ์ชื่อตนเองเพื่อค้นหาใบประกาศที่ต้องการ

หมายเหตุ สำหรับคะแนนกายภาพ ทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

ได้ทำการส่งเรื่องทั้งหมดให้ทางสภากายภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ใส่ความเห็น

Next article