บุคลากรดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับ พว.มนันชยา กองเมืองปัก

พยาบาลผู้จัดการรายกรณี ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

ที่เข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2563

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

 

 

ใส่ความเห็น

Previous article