ลงทะเบียน Siriraj 100%

โครงการ ศิริราชร้อยเปอร์เซนต์

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลศิริราชทุกหน่วยงาน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตระหนักรู้ถึงความเร่งด่วนของโรคและการป้องกันโรค

อันจะนำไปสู่การวินิจฉัย รักษาโรคที่เร็วขึ้น

ตารางการอบรม

 

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

พยาบาลรุ่นที่ 1              วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563          https://forms.gle/5jxHMLEcwrxmU57d8

พยาบาลรุ่นที่ 2              วันที่ 2 เมษายน 2563               https://forms.gle/jcqhk25HCarfuVSa8

พยาบาลรุ่นที่ 3              วันที่ 24 มิถุนายน 2563            https://forms.gle/G7yL2MeVSD8aDab36

ผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 1      วันที่ 8 มกราคม 2563              https://forms.gle/mUvwjgb7fjTgY6YN7

ผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2      วันที่ 20 มีนาคม 2563             https://forms.gle/e7CKioftZUtTCz1b8

ผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 3      วันที่ 15 พฤษภาคม 2563        https://forms.gle/fzLEF3gonmuGoWeY7

 

 

สำหรับบุคลากรทั่วไป ทั้งหมด 64 รุ่น

หากหน่วยงานใดภายในโรงพยาบาลศิริราช สนใจให้เข้าไปอบรมภายในหน่วยงาน

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณกรุณา เบอร์ 41010 

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรม 20 คนขึ้นไป

ตารางการอบรมสำหรับบุคลากรทั่วไป - link ลงทะเบ

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

รุ่นที่ 1      วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00      https://forms.gle/ZgvkGk6vaGFDn3UTA

รุ่นที่ 2      วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/73Wsb22QpccG3Q8J8

รุ่นที่ 3     วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/XB2JzRNQYevbPvJR7

รุ่นที่ 4     วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/RtAFKxTM9p5DiHFv8

รุ่นที่ 5     วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00    https://forms.gle/vRHVrq9dA4Zx1yqMA

รุ่นที่ 6     วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/yZnLGbZoAGDsKGmR6

รุ่นที่ 7     วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/nrkbTdgHGWK6QiqP7

รุ่นที่ 8     วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/ZuHhiFMnXrd2ui4G7

รุ่นที่ 9     วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/PULXu1Mv1uZDQzss8

รุ่นที่ 10    วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/8cBm3AhFBVSS2j4p7

รุ่นที่ 11    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/FV9SztUeCeHEvZSV9

รุ่นที่ 12    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/s6iPpjdgikHmcTjP8

รุ่นที่ 13    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/aTMMqwvyeB4N4QDe9

รุ่นที่ 14    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/dNY9G4qyyxV5hSgU7

รุ่นที่ 15    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/7VskNEC8miVYCCmb8

รุ่นที่ 16    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/HwfCv3TJpp5MLZs99

รุ่นที่ 17    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/Em5fJmsCA8dA3mBU8

รุ่นที่ 18    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/ihD3g3UPATtnc52B8

รุ่นที่ 19    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/Nav6vJuzosZfcwis7

รุ่นที่ 20    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/toPZWJJFehSQDZdt6

รุ่นที่ 21    วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/FSCFrm7e2UXgmsPb7

รุ่นที่ 22    วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/cPticPc1qeWmopsU8

รุ่นที่ 23   วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/ZFYw5RujpyKeZVv7A

รุ่นที่ 24   วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/j4wQBDNJoSocA1876

รุ่นที่ 25   วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/mur32CkUvrkcbvES9

รุ่นที่ 26   วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/zqpisjegWzgncx1v6

รุ่นที่ 27   วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00    https://forms.gle/af87mKuGdXMqA1Sn7

รุ่นที่ 28   วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/mevfwXzhWpXo9KEdA

รุ่นที่ 29   วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00       https://forms.gle/WX1h8FaHJrN477EXA

รุ่นที่ 30   วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/j8crYeUH8Q3To23G9

รุ่นที่ 31   วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/3zp4x2aqEKL2U89ZA

รุ่นที่ 32   วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/18UEf4Df9UjspGxd8

รุ่นที่ 33   วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/65dgoXVkSWvB3JXU6

รุ่นที่ 34   วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/WCoHRxA69Akn5VSd7

รุ่นที่ 35   วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/9J8tSQbktGk7YnMC8

รุ่นที่ 36   วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/q651tV4rXYbR6RHNA

รุ่นที่ 37   วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/t9Mzyf3gqfSnrAAF9

รุ่นที่ 38   วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/JPohbbG7pvLQZTw16

รุ่นที่ 39   วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00    https://forms.gle/ZAUFfUYiQUKAAbFy7

รุ่นที่ 40   วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/gqnbFMxfv5zktFS39

รุ่นที่ 41   วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/qBQtWqK4AGf5kyg1A

รุ่นที่ 42   วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/WwJzoyUTvTobUzQs7

รุ่นที่ 43   วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/Xe1Kf5KAWronwH2M7

รุ่นที่ 44   วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/pFyNCGdaZwryCdGc6

รุ่นที่ 45   วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/ruba7PikrDhwHAbMA

รุ่นที่ 46   วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/WqaBiVPvfTpcdCfP8

รุ่นที่ 47   วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/6QzB61hRngtLB37X6

รุ่นที่ 48   วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/ktyTgsnGSg1r9J9s9

รุ่นที่ 49   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/tgjE36UV7DPNRdEX6

รุ่นที่ 50   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/341isAGmfr5x5ZhQ8

รุ่นที่ 51   วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/vsguMVrZZK7oQs6N7

รุ่นที่ 52   วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/G3XxGUijFbrGQpVU6

รุ่นที่ 53   วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/RXN4JKgGoHRwy6vt5

รุ่นที่ 54   วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/dj7VJEzV2GR7YS4BA

รุ่นที่ 55   วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/nfuB9CQUf1uS28hJ9

รุ่นที่ 56   วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/6TrBtEjQGUZEiu9W8

รุ่นที่ 57   วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00    https://forms.gle/YQbF9fhjXzySmajR8

รุ่นที่ 58   วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/rB9fdNaLPYkFeM337

รุ่นที่ 59   วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/oYxKhUTCBit3WnMq6

รุ่นที่ 60   วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/WqeYBDHtP9hWoKhP9

รุ่นที่ 61   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/oG78bFxn7AqWCdah7

รุ่นที่ 62   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/6g51yAUiDx6w51EHA

รุ่นที่ 63   วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00     https://forms.gle/bdU2RnGSRvoSCzcx5

รุ่นที่ 64   วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30     https://forms.gle/55kWe6PQKyMh7pdb9

ใส่ความเห็น