ภาพบรรยากาศ Universiti Putra Malaysia เข้าศึกษาดูงาน Stroke center

Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia

พร้อมคณะแพทย์และพยาบาล

เข้าศึกษาดูงานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 – 16.00 น.

ใส่ความเห็น

Previous article