งาน World Stroke Day 2019

ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงาน
World Stroke Day 2019
วันโรคหลอดเลือดสมองโลก
‘Life after stroke’
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30​ -15.00 น.​ และ
วันที่ 1 พฤศจิกายน​ 2562 เวลา 8.30 -12.00​ น.​
ณ โถงอาคาร​ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชนนี
โรงพยาบาลศิริราช
#ยิ่งรู้เร็วยิ่งรอด #Worldstrokeday2019 #Stroke #โรคหลอดเลือดสมอง

 

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article