กิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” คึกคักทั่วประเทศ

ศิริราช ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม จัดงาน“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 ‘ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’โดยมี ภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนกว่า 65,000 คนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณแยก จปร. จัดโดย โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม พร้อมด้วยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายโรงพยาบาลจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

เดินวิ่งศิริราช.jpgศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตฯ เป็นกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลจัดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 และปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษที่ รพ. ศิริราช และ มูลนิธิไทยคม ร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

งานนี้เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 65,000 ราย ที่จะมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ในการเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน จะนำไปสมทบทุนศิริราชมูลนิธิกองทุน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและผู้ป่วยต่อไป

วิ่ง ปั่น ศิริราช .jpgศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  ยังระบุอีกว่า ในฐานะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ทำหน้าที่สำคัญของการเป็นโรงเรียนแพทย์ นั่นก็คือการได้เข้าไปช่วยเหลือโรงพยาบาลทุกระดับ รวมถึงการให้ ความรู้ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ

รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานคณะกรรมการดำาเนินงานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติมี 3 ข้อ คือ

1.งานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ และทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายมาโดยตลอด

2. การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เป็นกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจาก โรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 หากมีความรู้ และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการออกกำลังกายจะยังช่วยป้องกันโรคได้อีกทางหนึ่ง

ในฐานะที่โรงพยาบาลศิริราช ให้ความสำคัญกับปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง และได้จัดตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ดังนั้นการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองจึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการทำางานในภาพรวมของโรงพยาบาลทั้งประเทศในการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน ให้เป็นเอกภาพและมีพลัง ในการปลุกให้สังคมตระหนักและรู้จักโรคหลอดเลือดสมองได้ดีขึ้น

เดินวิ่ง ศิริราช.jpgด้าน รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า นับเป็นโอกาสพิเศษที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัล สำหรับการจัดงาน ซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจและนำความปลาบปลื้มใจมาสู่คณะผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการจัดงาน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จัดขึ้นต่อเนื่องมา 3 ครั้งแล้ว โดยในครั้งแรก โรงพยาบาลศิริราชจัดงานนี้ขึ้นเป็นการภายในเฉพาะในโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น

วิ่งปั่น ศิริราช .jpgส่วนการจัดครั้งที่2 มีเครือข่ายโรงพยาบาลอีก 17 แห่ง จากจังหวัดอื่นๆ ร่วมจัดงานด้วย และจัดครั้งที่ 3 ได้สนับสนุนจาก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทุกระดับ และมูลนิธิไทยคมรวมถึงประชาชนจาก 65 จังหวัด โรงพยาบาล 70 แห่งทั่วประเทศ ทำให้การจัดงานในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

“ถือเป็นนิมิตหมายอันดีมาก ที่เรามีเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปีนี้เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกรุงเทพ มีจำนวนมากถึง 10,000 คน และเมื่อรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากทั่วประเทศแล้ว มีจำนวนมากกว่า 65,000 คน จึงถือว่าการจัดงานในปีนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีเกินกว่าที่คาดไว้”

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบกองทุนเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (D.3806) ได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิโทร. 0 2419 7658-60

ใส่ความเห็น