โครงการวิจัยที่กำลังเปิดรับ

โครงการวิจัยที่กำลังเปิดรับ

การป้องกันการเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาต้านลิ่มเลือดชนิดใหม่เทียกับยาแอสไพริน ในผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสมองที่ไม่ทราบแหล่งกำเนิด (โครงการ RESPECT ESUS) ซึ่งเปิดรับผู้ป่วยจนถึงสิ้นปี 2560 นี้

โครงการวิจัยที่จะเปิดในอนาคต

1. การให้ยาต้านเกล็ดเลือดชนิดใหม่ร่วมกับยาแอสไพรินเปรียเทียบกับยาแอสไพริน เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบและการเสียชีวิต ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันหรือหลอดเลือดสมองตีบชั่วคราว (โครงการ THALES )

2. การศึกษาการให้ยา Edoxaban ในเวชปฏิบัติทั่วไป ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ(Non Valvular Atrial Fibrillation) (โครงการ ETNA-AF-Thailand)

3. การลงทะเบียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาด้วยการใส่สายสวนหลอดเลือดสมองเพื่อเอาลิ่มเลือดออก (Neuro Thrombectomy) (โครงการ PROSPR-SEA)

4. การให้ยาโมโนโคลนอล แอนติบอดี้ ฉีดทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันเพื่อเสริมการรักษามาตรฐานด้วยยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือการใส่สายสวนหลอดเลือดสมองเพื่อเอาลิ่มเลือดออก

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โรงพยาบาลศิริราช หมายเลขโทรศัพท์ 02-414-1010, 02-414-1020

ใส่ความเห็น