อาการที่น่าสงสัยว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

อาการต่อไปนี้เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่พบบ่อย ดังนั้น ท่านควรมาพบแพทย์โดยด่วนเมื่อมีอาการต่อไปนี้

 • มีอาการอ่อนแรงที่ใบหน้า เช่นปากเบี้ยว พูดไม่ชัด หลับตาไม่สนิท หรือชาที่ใบหน้า
 • มีอาการแขนขาอ่อนแรงอย่างเฉียบพลับโดยมักเป็นครึ่งซีก
 • มีอาการแขนหรือขาชาอย่างเฉียบพลัน มักจะเป็นซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย
 • พูดไม่ออก หรือฟังไม่เข้าใจ รวมทั้งพูดลำบาก หรือพูดไม่ชัด
 • มองเห็นภาพซ้อน หรือมองไม่เห็น
 • มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเฉียบพลัน โดยที่ไม่มีสาเหตุ
 • มีการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัวอย่างรวดเร็ว เช่น ซึมลง เรียกไม่รู้ตัว
 • มีอาการวิงเวียนศีรษะ บ้านหมุน
 • มีอาการเดินเซ เดินลำบาก การทรงตัวไม่ดีอย่างเฉียบพลัน

ในกลุ่มอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการดังกล่าวอย่างเฉียบพลันทันที

 

เมื่อสงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

โรคหลอดเลือดสมองถือเป็นภาวะฉุกเฉิน มีความจำเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนหากท่านพบว่าตัวท่านหรือบุคคลใดมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ควรปฏิบัติดังนี้

 • โทรศัพท์แจ้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์นเรนทร) ที่หมายเลข 1669 หรือติดต่อหน่วยบริการฉุกเฉินโดยทันที
 • นำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใส่ที่สุด หรือโรงพยาบาลที่มีช่องทางเร่งด่วนสำหรับดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (acute stroke fast track) ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาล รามาธิบดี สถาบันประสาท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่
 • ผู้ป่วยควรที่จะได้พบแพทย์โดยเร็วที่สุด ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจะทำให้บริเวณสมองที่ขาดเลือดขยายขนาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยมีความพิการมากขึ้น หรืออาจจะเสียชีวิตได้

ใส่ความเห็น

ข่าวสาร

Next article

Siriraj Stroke Conference #1