โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

       โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้นำบุคลากร แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และนักวิชาการสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช (Siriraj Stroke Center) และหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และศูนยโรคสมอง โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ใส่ความเห็น