ยกระดับรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช สู่รางวัลระดับโลก! งาน “WorldInvent Singapore 22+23” (WoSG)

เมื่อวันที่ 4 – 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรชัย ชันยากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพกระบวนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทีมศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช
ได้มีโอกาสร่วมแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “WorldInvent Singapore 22+23” (WoSG)
ณ D’ Marquee, Downtown East สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตามที่ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทย
เพื่อร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช หรือ “Siriraj Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop” ได้เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงภายในนิทรรศการดังกล่าว
.
นอกจากนี้ ผลงานรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ฯ ยังได้รับรางวัลจากการประกวดในงาน 2 รางวัลด้วยเช่นกัน อันประกอบไปด้วย
🏅 รางวัล “Gold Medal Award” หรือ รางวัลเหรียญทอง ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
🏅 รางวัล “World Champion Innovation” หรือ รางวัลนวัตกรรมชนะเลิศระดับโลก
.
WorldInvent 22+23 Singapore International Invention Show (WoSG) เป็นงานประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์นานาชาติซึ่งจัดขึ้นโดย Innovation Design & Entrepreneurship Association (IDEA) หน่วยงานนานาชาติด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยมี สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานของไทยในการคัดกรองและนำเสนอชื่อผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม (Exclusive Agency) เพื่อเข้าร่วมประกวดในเวที WoSG โดยการจัดงานในปีนี้มีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ กว่า 300 ผลงาน จากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศ
.
         

ใส่ความเห็น