ขอเชิญชวนทุกท่านสะสมคะแนนแคลอรี่ผ่านแอพลิเคชัน CCC

โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขอเชิญชวนทุกท่านสะสมคะแนนแคลอรี่ผ่านแอพลิเคชัน CCC เพื่อชิงโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และรางวัลอื่น ๆ รวม 22 รางวัล รายละเอียดดังภาพ

ใส่ความเห็น