ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก Keio University ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราช ได้เข้าต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก Keio University ประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
โดยมี รศ. นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และ นพ. สงคราม โชติกอนุชิต อาจารย์ประจำสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
นำคณะเข้าเยี่ยมชมหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร และศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง
พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ต่าง ๆ
.

 

ใส่ความเห็น

2023

Previous article

2023

Next article