ผลงานนิทาน E-Book “คุณยายเป็นอะไรนะ?”

นิทานเรื่องสั้นว่าด้วยเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ฉบับสำหรับเด็ก
สร้างสรรค์โดย ด.ญ. ณญาดา ฟูจิตนิรันดร์ และ ด.ญ. พิชชาภา งามพงษ์พรรณ
ร่วมกับ คณะครูโรงเรียนดรุณสิกขาลัย, ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราช และมูลนิธิไทยคม
.
สามารถอ่านแบบ E-Book ได้แล้วที่ https://anyflip.com/ebnp/vpzb/
หรือสแกน QR Code ได้ในรูปเพื่ออ่านได้เลย
.
#โรคหลอดเลือดสมอง #นิทาน #Stroke #อีบุ๊ก

ใส่ความเห็น

2023

Previous article

2023

Next article