ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานจาก Centre for Healthcare Innovation (CHI) จากประเทศสิงคโปร์ และนำเสนอผลงานโครงการ 5G

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราช นำโดย รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานจาก Centre for Healthcare Innovation (CHI) สังกัดโรงพยาบาล Tan Tock Seng ประเทศสิงคโปร์

พร้อมเข้าร่วมการนำเสนอผลงานโครงการ 5G ที่จัดภายใต้หลักสูตร CHI Fellowship in Healthcare Leadership and Innovation Program ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565
.
โดย รถ Siriraj Mobile Stroke Unit ได้ร่วมเป็นโครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนนวัตกรรมบริการต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลลัพธ์จากการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

   

ใส่ความเห็น

Previous article