พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและเงินรายได้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และกองทุนแสงนำใจไทยทั้งชาติ

บรรยากาศพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน และเงินรายได้ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และกองทุนแสงนำใจไทยทั้งชาติ ระดับเขตสุขภาพ/จังหวัดในพื้นที่
โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
หัวข้อ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565
.

โดยมี ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการฯ เป็นประธานในพิธี และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ผู้แทนองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานร่วมจัดโครงการฯ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะผู้จัดโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในงานได้รับเกียรติจาก
ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และประธานคณะกรรมการจัดงาน
รศ. ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้กิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณปิฏก สุขสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิไทยคม
ดร. นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ทั้งนี้ยังมี คุณสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ คุณอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และผู้แทนจาก 12 เขตสุขภาพ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
.

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook: WRB Fighting stroke
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โทร. 0 2414 1010

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ผู้คนกำลังยืน

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article