ประกาศผลรางวัลถ้วยพระราชทาน โครงการ WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE ครั้งที่ 8

ประกาศผลรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบให้ระดับเขตสุขภาพ

จากโครงการ “WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE แผ่นดินไทยไร้สโตรค
.
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านมา ณ ที่นี้

Message us