รร.ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนำร่องโครงการ Stroke Educational Toys

24 สิงหาคม 2565
ต้อนรับคณาจารย์และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการ Stroke Educational Toys
ของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช
ที่มานำเสนอสื่อการเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมองในรูปแบบของเล่นในรอบ Final
พร้อมรับมอบรางวัลจาก รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช
ก่อนนำไปใช้สอนเด็กในระดับประถมศึกษา
เพื่อเป็นการให้ความรู้แบบเชิงรุก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคหลอดเลือดสมองต่อไป

ใส่ความเห็น

ข่าวสาร

Next article

World Stroke Day 2022