งานแถลงข่าว Walk Run Bike 2022

✨ศิริราชผนึก 3 กระทรวง สาธารณสุข มหาดไทย และการท่องเที่ยวและกีฬา รวมพลัง 13 เขตสุขภาพไทย
จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ”
ร่วมสร้างสุขภาพดี มุ่งให้แผ่นดินไทย ไร้สโตรค✨
25 ก.ค. 65 เวลา 13.30 น.
ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ”
โดยมี รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช
รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรม พลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม
และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมแถลงข่าว
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช
อีกทั้งยังมีการเสวนาพูดคุยในมุมมองต่าง ๆ
โดย ตูน บอดี้สแลม – อาทิวราห์ คงมาลัย, อ๊อฟ – พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, เกรท – วรินทร ปัญหกาญจน์
และ นง – ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย
การนำสนามเครือข่ายสนาม Park Run Thailand
มาร่วมในโครงการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมกิจกรรม ทั่วประเทศ
โอกาสเดียวกันมูลนิธิไทยคมมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการฯ ครั้งนี้
การจัดกิจกรรมใหญ่ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศไทย
สำหรับกรุงเทพมหานคร
จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 03.00 – 07.00
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (วันนี้) จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
และสมัครได้ Website: race.thai.run
โดยรายได้จะนำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
และกองทุนโรคหลอดเลือดสมองระดับเขตสุขภาพหรือระดับจังหวัด
ทั้งนี้จะมีพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ รพ.ศิริราช
สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook : Walk Run Bike Fighting Stroke เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โทร. 0 2414 1010
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบกองทุนแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ (D 4172) ที่ศิริราชมูลนิธิ
(ไม่เว้นวันหยุด) โทร. 0 2419 7658-60

ใส่ความเห็น

ข่าวสาร

Previous article

Walk Run Bike Fighting Stroke 8
ข่าวสาร

Next article

SICMPH 2022