รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง จังหวัดราชบุรี

รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

ได้กล่าวรายงานการดำเนินการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit)

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง จังหวัดราชบุรี

แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

พร้อมกันนี้ได้พาเข้าเยี่ยมชมรถ Mobile Stroke Unit

 

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article