ศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง (Siriraj Stroke Learning Center)
เพราะโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90
หากมีความรู้และเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชจึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง ณ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 1
โดยแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมเป็น 4 ส่วน ครอบคลุมเนื้อหา “รู้จัก” “ป้องกัน” “รักษา” “ฟื้นฟู”
เพื่อเปิดกว้างให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
เกิดความรู้ ความเข้าใจโรคหลอดเลือดสมองผ่านทางภาพยนตร์ 4 มิติ
เรื่อง “inside the human’s brain”
ซึ่งเป็นการจำลองการเดินทางเข้าไปในหลอดเลือดสมองด้วยแว่น VR
นอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมส์เสริมความเข้าใจต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป็นการปรับรูปแบบของการสอนสุขศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้จริง

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article