Air-transfer @เชียงราย

ภายใต้โครงการ MSU-SOS (Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop)

พื้นที่จังหวัดเชียงราย

เชื่อมต่อระบบส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานแบบครบวงจรปฏิบัติ

ระหว่าง ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย กับอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 มกราคม 2565

ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
กองทัพบก
ตำรวจตะเวนชายแดนเชียงของ
และโรงพยาบาลในพื้นที่
โดยมีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของเป็นผู้ดำเนินการ
อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลศิริราช
การส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ (Air transfer) ครั้งนี้
ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของอำเภอเชียงของ
เพราะไม่เคยมีเฮลิคอปเตอร์มาลงด้านการแพทย์มาก่อน
นอกจากนี้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังจังหวัดเชียงใหม่บ้าง
แต่ไม่บ่อยครั้ง

ส่วนการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทางอากาศ

ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย

🥳

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article