อบรม Standardized Practice for MSU-SOS Operation in Thailand / Online

“แม้จะเป็นยุคโควิด

ก็ไม่สามารถหยุดเราจากการเรียนรู้

และพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้”

การฝึกอบรม Standardized Practice for MSU-SOS Operation in Thailand

“Things you need to know: MSU-SOS operation”

ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Online ในวันที่ 17-21 มกราคม 2565

ผ่านระบบ Zoom meeting และ Onsite

ในวันที่ 24-28 มกราคม 2565

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย

 

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article