ศิริราชพัฒนา Mobile Stroke unit byข่าว3มิติ

#ALifewithoutStroke

ศิริราชพัฒนารถฉุกเฉินรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

ให้รอดจากความพิการภายใน 30 นาที

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

ขอขอบพระคุณ ข่าว3มิติ 

ใส่ความเห็น