อบรม Standardized Practice for MSU-SOS Operation in Thailand

การฝึกอบรม Standardized Practice for MSU-SOS Operation in Thailand

“Things you need to know: MSU-SOS operation”

จัดขึ้นในรูปแบบ Online และ Onsite

Online: 17-21 มกราคม 2565 ผ่านระบบ Zoom meeting

Onsite: 24-28 มกราคม 2565

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย

📌รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น!!!
สำหรับแพทย์ พยาบาล นักรังสีการแพทย์ และบุคลากรที่สนใจ
❇️ อัตราค่าลงทะเบียน: 1,000 บาท (สำหรับการอบรมตั้งแต่ 17-28 มกราคม 2565)
👉🏻 พร้อมรับ “คู่มือปฏิบัติงานหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่”
โดย ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริรราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
* หมายเหตุ: ขณะนี้ทางผู้จัดกำลังดำเนินการขอหน่วยคะแนน CNEU สำหรับพยาบาล โดยจะแจ้งรายละเอียดภายหลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูล

👉🏻 Inbox Facebook page: Siriraj Stroke Center

📩 E-mail: siriraj.strokecenter@gmail.com

☎️ โทร. 02-414-1010 (สามารถติดต่อได้ในวัน-เวลาราชการ 8.30-16.30น.)

หมายเหตุ หน่วยคะแนน CNEU สำหรับพยาบาลที่เข้าอบรม MSU-SOS ทั้ง online และ onsite รวม 50 หน่วยคะแนน

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article