สรพ. เยี่ยมสำรวจรถ MSU

(25พย.64) รถโมบายสโตรคยูนิต (Mobile Stroke Unit)

ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ ชั้นก้าวหน้า

(Advanced Healthcare Accreditation Survey)

โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article