อบรมการปฏิบัติการรถโมบายสโตรคยูนิตแก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564

รพ.ศิริราช โดย รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

พร้อมทั้งทีมพยาบาล

โดยคุณกรุณา ชูกิจ และคุณมนันชยา กองเมืองปัก Case manager ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

เข้าอบรมการปฏิบัติการรถโมบายสโตรคยูนิต

ให้แก่ แพทย์ พยาบาล และนักรังสี รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง

พร้อมทั้งมีการซ้อมเหตุการณ์จำลองของขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อผู้ป่วยโทรแจ้ง 1669

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article