รูปแบบใหม่ของการให้บริการรถ Mobile Stroke Unit Siriraj

รถ Mobile Stroke Unit Siriraj

“ตลอดระยะเวลาการให้บริการกว่า 3 ปี ด้วยจำนวนผู้ป่วยกว่า 400 รายที่เข้ารับบริการ หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราชได้ช่วยเหลือประชาชนให้รอดชีวิต ลดความพิการโดยสามารถลดระยะเวลาเฉลี่ยในการฉีดยาสลายลิ่มเลือด เหลือเพียง 20 นาทีเท่านั้น ทำให้ได้ผลการรักษาอยู่ในเกณฑ์ดี (พ้นจากความพิการได้มากกว่า ร้อยละ 60)

ปัจจุบันหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราชได้ปรับรูปแบบทีมปฏิบัติการ โดยจัดให้มีพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมองนำทีมให้บริการร่วมกับ พยาบาลปฏิบัติการฉุกเฉิน นักรังสีการแพทย์ และพนักงานขับรถ ภายใต้การปรึกษาทางไกลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมอง โดยจะเริ่มปฏิบัติการนี้อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน”

#mobilestrokeunit #msu #siriraj

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article