เลื่อนประชุมวิชาการ SISC 2021

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่

ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ เพื่อความปลอดภัยของผู้มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการ

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช จึงขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการ Siriraj Stroke Conference 2021

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี วันที่ 11-13 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน

และจะแจ้งกำหนดการจัดการประชุมวิชาการให้ทราบในครั้งต่อไป

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article