งานแถลงข่าว “133 ปี ศิริราช…ศูนย์บริการความเป็นเลิศมุ่งสู่การแพทย์ที่ยั่งยืน”

(8เมษ.64) งานแถลงข่าว “133 ปี ศิริราช…ศูนย์บริการความเป็นเลิศมุ่งสู่การแพทย์ที่ยั่งยืน”

โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว

ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราช
SICOE คือศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการในผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ
อาจจะเป็นเฉพาะโรคหรือเฉพาะหัตถการ ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา
ต้องสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีในการรักษา ส่งมอบความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นประจักษ์โดยมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ว่า
สามารถพัฒนาสู่การรักษาที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆ
โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้รับบริการ
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช เป็น 1 ใน 15 ศูนย์ที่ดำเนินการสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมความรู้สู่ประชาชน SICOE FORUM 2021

ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน นี้ เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

รวมทั้งเปิดพิพิธภัณฑ์ศิริราชให้เข้าชม ฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00-16.30 น.

ใส่ความเห็น