ซ้อมปฎิบัติการให้บริการ MSU จ.ชลบุรี

วันนี้ (12 ตค 63) โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

นำทีมโดย ผศ.นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

พร้อมทั้งแพทย์ พยาบาล และนักรังสี ของทั้ง 2 โรงพยาบาล

เข้าร่วมการซ้อมปฎิบัติการให้บริการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอขอบคุณ

1) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
2) ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการชลบุรี
3) หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ชลบุรี

สำหรับความร่วมมือในการซ้อมปฎิบัติการให้บริการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article