รพ.นพรัตนราชธานี เข้าศึกษาดูงานรถ Siriraj Mobile Stroke Unit

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.

รพ.นพรัตนราชธานี นำทีมแพทย์ พยาบาลและนักรังสี จำนวน 11 คน

เข้าศึกษาดูงานรถ Siriraj Mobile Stroke Unit

เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดตั้งระบบช่องทางด่วนพิเศษ

สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมแพทย์และพยาบาล

 

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article