ผ่านวิกฤต covid-19 ไปด้วยกัน

เราชาวศิริราช ขอขอบคุณทุกๆ ความรัก

ความห่วงใย และกำใจที่มอบให้

เราจะผ่านวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน

ถ้า “เรามีเรา”

 

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article