พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ม.มหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผนึกพลังTOT นำเทคโนโลยี 5G สร้างประโยชน์บริการสาธารณสุข
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดันเฮลท์แคร์และอุตสาหกรรมเฮลท์เทคของไทย
—————
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงความร่วมมือระหว่าง TOT กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีผู้ลงนามและสักขีพยาน ประกอบด้วย รศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย และคุณสุริยะ เจือจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายบริการสื่อสารไร้สาย รวมทั้งคุณพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ณ ห้องประชุม R 301 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านวิชาการ มีขอบเขตความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ที่จะร่วมกันสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศ และการใช้ Network ในการติดต่อสื่อสารสำหรับรถโมบายสโตรก ในบริเวณพื้นที่ปั๊ม ปตท. รวมทั้งสนับสนุนและติดตั้งเสาสัญญาสื่อสารแบบไร้สาย 5G ณ บริเวณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริเวณที่รถโมบายสโตรกรับบริการสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน และร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการสาธารณสุข อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย อีกด้วย

แหล่งข่าวที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article