สถาบันประสาทวิทยา ศึกษาดูงานรถ MSU

สถาบันประสาทวิทยา

โดย นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

และคณะทำงาน เข้าศึกษาดูงานรถ Mobile stroke unit

ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

 

Copyright © 2019. All rights reserved.