งานเลี้ยงปีใหม่ 2563

งานเลี้ยงปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G
ขอขอบพระคุณทีมบุคลากรทุกท่าน
ที่ร่วมทำงานกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช
ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยกันรักษาผู้ป่วยและประชาชน

 

 

 

ใส่ความเห็น

Previous article

Next article