ภาพบรรยากาศการดูงานรถ Mobile Stroke Unit

Penang State Health Department Malaysia และ

คณะฯ ดูงานจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เข้าศึกษาดูงานที่รถ Mobile Stroke Unit ของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.

 

ใส่ความเห็น

Next article